UNION LAUNCH

No 1

F/B T-SHIRT(LONG) ¥22,000
BOOTS ¥52,000

No 2

HOODIE ¥26,000
PANTS ¥30,000
SHOES ¥19,000

No 2

HOODIE ¥26,000

No3

DRESS ¥33,000
POLO SHIRT ¥15,000
BOOTS¥52,000

No 3

DRESS ¥33,000
POLO SHIRT ¥15,000

No 4

OVERALL ¥42,000
KNIT ¥26,000

No 4

JACKET ¥100,000
OVERALL ¥42,000
KNIT ¥26,000

No 5

DRESS ¥23,000

No 6

COAT ¥62,000
KNIT ¥26,000
PANTS ¥29,000
SHOES ¥19,000

No 7

KNIT ¥26,000
SKIRT ¥27,000
BOOTS ¥52,000

No 8

COAT ¥60,000

No 9

SWEAT ¥24,000
PANTS ¥27,000
SHOES ¥19,000

No 10

SHIRT ¥23,000
KNIT ¥22,000
PANTS ¥35,000
SHOES ¥13,000

No 11

COAT ¥62,000
T-SHIRT ¥18,000
SKIRT ¥48,000
SHOES ¥19,000

No 11

COAT ¥62,000
T-SHIRT ¥18,000
SKIRT ¥48,000
SHOES ¥19,000

No 12

OVERALL DRESS ¥38,000
KNIT ¥26,000
BOOTS ¥52,000

No 12

OVERALL DRESS ¥38,000
KNIT ¥26,000
BOOTS ¥52,000

No 13

SHIRT ¥24,000
KNIT ¥22,000

No 14

BAG ¥7,800/¥12,000

No 15

SHIRT ¥23,000
PANTS ¥32,000

No 15

SHIRT ¥23,000
PANTS ¥32,000

No 16

SHIRT ¥27,000
PANTS ¥35,000
SHOES ¥13,000

No 16

SHIRT ¥27,000
PANTS ¥35,000
SHOES ¥13,000

No 17

DRESS ¥39,000
No 18

BLOUSON ¥49,000
OVERALLS ¥49,000
SHOES ¥19,000

No 19

JACKET ¥80,000
T-SHIRT ¥18,000
PANTS ¥35,000
SHOES ¥13,000

No 19

JACKET ¥80,000
T-SHIRT ¥18,000

No 20

SHIRT ¥23,000
PANTS ¥37,000

No 20

SHIRT ¥23,000
PANTS ¥37,000

No 21

BLOUSON ¥52,000
KNIT ¥22,000